Darby Bible Index

Genesis

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;   43  ;   44  ;   45  ;   46  ;   47  ;   48  ;   49  ;   50  ;

Exodus

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;

Leviticus

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;

Numbers

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;

Deuteronomy

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;

Joshua

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;

Judges

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;

Ruth

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

1 Samuel (1 Kings)

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;

2 Samuel (2 Kings)

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;

1 Kings (3 Kings)

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;

2 Kings (4 Kings)

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;

1 Chronicles

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;

2 Chronicles

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;

Ezra

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;

Nehemiah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;

Esther

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;

Job

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;

Psalms

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;   43  ;   44  ;   45  ;   46  ;   47  ;   48  ;   49  ;   50  ;   51  ;   52  ;   53  ;   54  ;   55  ;   56  ;   57  ;   58  ;   59  ;   60  ;   61  ;   62  ;   63  ;   64  ;   65  ;   66  ;   67  ;   68  ;   69  ;   70  ;   71  ;   72  ;   73  ;   74  ;   75  ;   76  ;   77  ;   78  ;   79  ;   80  ;   81  ;   82  ;   83  ;   84  ;   85  ;   86  ;   87  ;   88  ;   89  ;   90  ;   91  ;   92  ;   93  ;   94  ;   95  ;   96  ;   97  ;   98  ;   99  ;   100  ;   101  ;   102  ;   103  ;   104  ;   105  ;   106  ;   107  ;   108  ;   109  ;   110  ;   111  ;   112  ;   113  ;   114  ;   115  ;   116  ;   117  ;   118  ;   119  ;   120  ;   121  ;   122  ;   123  ;   124  ;   125  ;   126  ;   127  ;   128  ;   129  ;   130  ;   131  ;   132  ;   133  ;   134  ;   135  ;   136  ;   137  ;   138  ;   139  ;   140  ;   141  ;   142  ;   143  ;   144  ;   145  ;   146  ;   147  ;   148  ;   149  ;   150  ;

Proverbs

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;

Ecclesiastes

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;

Song of Solomon (Canticles)

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;

Isaiah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;   43  ;   44  ;   45  ;   46  ;   47  ;   48  ;   49  ;   50  ;   51  ;   52  ;   53  ;   54  ;   55  ;   56  ;   57  ;   58  ;   59  ;   60  ;   61  ;   62  ;   63  ;   64  ;   65  ;   66  ;

Jeremiah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;   43  ;   44  ;   45  ;   46  ;   47  ;   48  ;   49  ;   50  ;   51  ;   52  ;

Lamentations

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;

Ezekiel

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;   29  ;   30  ;   31  ;   32  ;   33  ;   34  ;   35  ;   36  ;   37  ;   38  ;   39  ;   40  ;   41  ;   42  ;   43  ;   44  ;   45  ;   46  ;   47  ;   48  ;

Daniel

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;

Hosea

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;

Joel

1  ;   2  ;   3  ;

Amos

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;

Obadiah

1  ;

Jonah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

Micah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;

Nahum

1  ;   2  ;   3  ;

Habakkuk

1  ;   2  ;   3  ;

Zephaniah

1  ;   2  ;   3  ;

Haggai

1  ;   2  ;

Zechariah

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;

Malachi

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

Matthew

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;

Mark

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;

Luke

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;

John

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;

Acts

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;   23  ;   24  ;   25  ;   26  ;   27  ;   28  ;

Romans

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;

1 Corinthians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;

2 Corinthians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;

Galatians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;

Ephesians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;

Philippians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

Colossians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

1 Thessalonians

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;

2 Thessalonians

1  ;   2  ;   3  ;

1 Timothy

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;

2 Timothy

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;

Titus

1  ;   2  ;   3  ;

Philemon

1  ;

Hebrews

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;

James

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;

1 Peter

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;

2 Peter

1  ;   2  ;   3  ;

1 John

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;

2 John

1  ;

3 John

1  ;

Jude

1  ;

Revelation

1  ;   2  ;   3  ;   4  ;   5  ;   6  ;   7  ;   8  ;   9  ;   10  ;   11  ;   12  ;   13  ;   14  ;   15  ;   16  ;   17  ;   18  ;   19  ;   20  ;   21  ;   22  ;

Darby Bible History

Darby published a translation of the New Testament in 1867, with revised editions in 1872 and 1884. After his death, some of his students produced an Old Testament translation based on Darby’s French and German translations (see below). The complete Darby Bible, including Darby’s 3rd edition New Testament and his students’ Old Testament, was first published in 1890. Darby’s purpose was, as he states in the preface to his English NT, to make a modern translation for the unlearned who have neither access to manuscript texts nor training and knowledge of ancient languages of the Scriptures. He was the principal scholar for a number of translations – and not the sole translator of any one of the various translations that bear his name. He worked with various brethren who had academic and spiritual qualifications. He also acknowledges dependence on the critical work of Samuel Prideaux Tregelles and various other scholars. Darby’s translation work was not intended to be read aloud. His work was for study and private use. In his own oral ministry he generally used the English KJV.